Español | Català | English | Français
imprimir   enviar
Visita'ns a:   google_plus_logo icono_pinterest icono_twitter instagram-icon logo_facebook youtube youtube youtube youtube
  • Les escasses precipitacions, l’acusat règim tèrmic i els sols que contenen poca matèria orgànica, en contraposició amb l’important contingut en guixos, són els factors que determinen l’aparició d’una vegetació adaptada de manera específica a aquest medi.

    L’austeritat ambiental contrasta amb la riquesa i diversitat de la seva flora amb plantes endèmiques estrictament protegides: ononis, tridentata, gypsophila, squamatum, lepidium subulatum. També s’hi desenvolupen espècies de líquens extremadament rares, i destaca la presència de rouredes de fulla petita amb boix als vessants obacs, i petits retalls de bosc de ribera (xops, àlbers, freixe…)
    + informació
      imprimir   enviar
    Compartir