Español | Català | English | Français
imprimir   enviar
Visita'ns a:   google_plus_logo icono_pinterest icono_twitter instagram-icon logo_facebook youtube youtube youtube youtube
 • Aquest lloc s'esmenta per primera vegada al segle XI (anys 1031, 1033, 1038) en relació a una propietat que es permuta al "Castrum de Fontanet".

  Pocs anys després, el 1052 apareix el nom de "kastrum de Valle Frausa" es documenta a partir de l’any 1052, en un document de venda d'un alou al "kastrum de Llanera". La torre i el que s'anomena castell de Vallferosa (conjunt de la torre i castell annex) passa per diferents mans al llarg dels segles, sovint vinculada a la conònica de Santa Maria de Solsona.

  Tipològicament es tracta d'una torre de planta circular, folrada, perquè en planta està construïda per una doble anella de murs: l'interior i l'exterior. L'acabat exterior mostra com es va aixecar en tongades successives sense ús d'encofrats.

  Segons els últims estudis no es tracta d'una torre militar, ja que no comunica amb cap altra, si no que es tractria d'un element de guaita o control. D'un habitatge senyorial que alhora servia per controlar els camins i cobrar impostos, peatges, etc.

  Vallferosa es pot considerar l'element fortificat més genuí de l'època en què les terres septentrionals de l'actual comarca de la Segarra eren la frontera més avançada amb al-Andalus.

  Article diari Ara

  L’interior de la torre de Vallferosa es pot visitar amb guia
  Horari:

  De maig a setembre (ambdós inclosos): cada diumenge a les 11 i a les 12.30h
  Març, abril, octubre i novembre: 1r i 3r diumenge de mes a les 11 i a les 12.30h
  De desembre a febrer tancat, excepte grups concertats
  Més informació: tel. 973 473 028
  www.tora.cat

    imprimir   enviar
  Compartir