Español | Català | English | Français
imprimir   enviar
Visita'ns a:   google_plus_logo icono_pinterest icono_twitter instagram-icon logo_facebook youtube youtube youtube youtube
  • Sant Salvador del Coll és esmentat per primera vegada l’any 1100, en què els vescomtes de Cabrera donaren la capellania de Sant Salvador a Santa Maria de Solsona.

    Es tracta d’un edifici d’una sola nau allargassat, cobert amb volta de canó de perfil apuntat i capçada a llevant per un absis semicircular, paredat. La porta d’entrada, situada al mur meridional, presenta un arc de mig punt adovellat i, més amunt, un ràfec motllurat ressegueix el perímetre superior.
      imprimir   enviar
    Compartir