Español | Català | English | Français
imprimir   enviar
Visita'ns a:   google_plus_logo icono_pinterest icono_twitter instagram-icon logo_facebook youtube youtube youtube youtube
 • La diversitat, bellesa i singularitat d´aquest territori i el seu poblament vegetal és científicament indiscutible.
  Per comprendre l’evolució que ha portat a l’aparició d’aquest conjunt de turons guixencs cal tenir en compte el procés de formació de la Depressió Central Catalana al llarg de les eres geològiques.
  L’interès natural d’aquest espai no seria el mateix sense la presència de l’arquitectura popular que s’hi troba.
  L'austeritat ambiental contrasta amb la riquesa i diversitat de la seva flora amb plantes endèmiques estrictament protegides.
  En aquest espai hi trobem gran varietat de mamífers, rèptils, aus i aus aquàtiques.
    imprimir   enviar
  Compartir