Español | Català | English | Français
imprimir   enviar
Visita'ns a:   google_plus_logo icono_pinterest icono_twitter instagram-icon logo_facebook youtube youtube youtube youtube
  • Les restes del castell coronen la població de la Guàrdia–lada. La primera referència d’aquesta fortalesa és del segle XI. El domini eminent del terme fou de bon començament dels comtes de Barcelona. D’aquest castell sorgí un llinatge de castlans cognomenats Guàrdia o Guàrdialada que eren descendents dels Cervera. Al segle XIII el castell anà a parar a mans de l’ordre de l’Hospital que en tingué el domini fins a l’abolició dels senyorius al segle XIX.

    La major part de l’estructura conservada d’aquest castell pertany a un moment baixmedieval. És una de les fortaleses més notables de la comarca per la seva tipologia (planta pentagonal) i situació.
      imprimir   enviar
    Compartir